Od 2001 roku Program Zielone Szlaki – Greenways wspiera rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska, promuje zdrowy i aktywny styl życia oraz ożywia gospodarkę lokalną przy poszanowaniu wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.
Greenways to szlaki dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, tworzone wzdłuż rzek, tradycyjnych, historycznych tras handlowych, naturalnych korytarzy przyrodniczych i kolei. Są to szlaki rowerowe, piesze, konne, wodne i innego typu trasy służące niezmotoryzowanym formom transportu i podróżowania. W Polsce zielone szlaki liczą ponad 3000 km.
Program Zielone Szlaki – Greenways jest częścią międzynarodowej inicjatywy pn. „Central & Eastern European Greenways” (CEG) realizowanej w Europie Środkowo-Wschodniej przez Stowarzyszenie „Environmental Partnership for Sustainable Development”. 
 
Definicja i cele greenways
 
Środkowo-wschodnioeuropejska definicja zielonych szlaków
Zielone szlaki - greenways to wielofunkcyjne szlaki służące niezmotoryzowanym użytkownikom, prowadzące wzdłuż naturalnych korytarzy, historycznych tras handlowych, rzek i kolei. Są zarządzane przez miejscowe społeczności w celu pobudzania zrównoważonego rozwoju i promocji zdrowego stylu życia. Zielone szlaki tworzą ramy dla realizacji lokalnych inicjatyw społecznych i projektów związanych z ochroną przyrody i krajobrazu, zachowaniem dziedzictwa kulturowego, turystyką przyjazną dla środowiska i zrównoważonym transportem. Zielone szlaki odpowiadają na potrzeby zarówno mieszkańców jak i zwiedzających oraz wnoszą pozytywny wkład w ożywianie gospodarki lokalnej (wg „Deklaracji z Sopron", Environmental Partnership for Sustainable Development, 1 lipca 2006 r.).
 
 
 
Więcej informacji www.greenways.pl