"ZŁOTY SZLAK ROWEROWY" OBWODNICA ZŁOTORYI
Trasa: - Złotoryja - Rokitnica - Prusice - Leszczyna - Jerzmanice Zdrój - Złotoryja
Szlak długości 26km koloru zielonego. Trasa została wytyczona w dużej części w granicach Krajobrazowego Parku "Chełmy", aby umożliwić każdemu turyście atrakcyjną wędrówkę rowerową. Wśród pięknej i bujnej roślinności Parku możemy odnależć dawne miejsca i obiekty przemysłowej działalności człowieka. Obszar ten w przeszłości był miejscem wydobycia złóż złota i miedzi.
 
SZLAK ROWEROWY ROKITKI
Trasa: Rokitki - Biskupin Kolonia - Biskupin - Czernikowice - Jerzmanowice - Rokitki
Szlak długości 21km w znacznej części prowadzony przez lasy, w których można znaleźć grzyby, jagody oraz posłuchać śpiewu ptaków. Na trasie szlaku w Jerzmanowicach znajduje się zabytkowy drewniany wiatrak typu holenderskiego, w którym mieści się restauracja.
 
SZLAK ROWEROWY JAROSZÓWKA
Trasa: Rokitki - Zamienice - Michałów - Jaroszówka
Szlak rowerowy "Jaroszówka" o długości 12km jest szlakiem łatwym. Wiedzie obok stawów w Zamienicach, poprzez pola i aleje parkowe do rezerwatu "Torfowisko" a następnie w kierunku Leśniczówki w Michałowie i Stadniny Koni w Jaroszówce.
 
SZLAK ROWEROWY "BITWY NAD KACZAWĄ"
Trasa: Dunino - Krajów - Winnica - Bielowice - Warmątowice Sienkiewiczowskie - Tyńczyk - Janowice Duże - Dunino
Szlak długości 20km, na którym znajduje się kilka zabytkowych kompleksów parkowo - pałacowych jak chociażby w Warmątowicach Sienkiewiczowskich, Tyńczyku czy Janowicach Dużych. Na trasie można zobaczyć obeliski upamiętniające Bitwę oraz dawną kuźnię i Grandię Cysterską w Winnicy.