SZLAK CZARCIEGO KAMIENIA - PĘTLA KOŻUCHOWSKA – NOWOSOLSKA

- żółty, ok. 67 km

Trasa: 0,0 km Mirocin Górny1,9 km Mirocin Średni – 1,2 km Mirocin Dolny – 3,00 km Studzieniec – 3,6 km Lelechów – 3,9 km Ługi – 6,1 km Otyń – 3,2 km Bobrowniki – 8,7 km Nowa Śól – 4,8 km Rudno – 3,5 km Ciepielów – 2,8 km Drwalewie – 3,10 km Sokołów – 1,7 km Czciradz – 2,2 km Solniki – 3,1 km Cisów – 1,6 km Kierzkowie – 4,5 km Stypułów – 3,7 km Bulin – 3,7 km Mirocin Górny