Ranga szlaku: szlak regionalny, trasa o charakterze szlaku dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego GREENWAYS.
Uzasadnienie dla utworzenia projektowanego szlaku:
Tematem przewodnim szlaku jest potwierdzana obecność słowiańskiego plemienia Dziadoszan zamieszkującego cały obszar w wiekach średnich
Projektowany Szlak Dziadoszan po Wzgórzach Dalkowskich jest głównym szlakiem rowerowym tego obszaru. Szlak Dziadoszan został tak zaprojektowany, aby ukazać najważniejsze atrakcje obszaru i połączyć działania Partnerów rozwijającej się Grupy Partnerskiej Wzgórza Dalkowskie.
Projektowany szlak doskonale wpasowuje się w istniejące szlaki rowerowe na terenie Wzgórz Dalkowskich i okolicy. Trasa wiedzie od malowniczej miejscowości Chobienia gdzie styka się bezpośrednio z ponadregionalnym Szlakiem Odry następnie łączy liczne szlaki lokalne wyznakowane po Zagłębiu Miedziowym następnie biegnąc równolegle do Szlaku Odry i Szlaku Bobru łączy się z Ochlą pod Zieloną Górą. Takie połączenie daje dużą szansę na wyprowadzenie turystów z Zielonej Góry oraz na całościowe poznanie obszaru, a także połączenie z Zielonej Góry z szlakami ponadregionalnymi (Odra, Bóbr). Taki układ sieci szlaków tworzy niezwykle atrakcyjny obszar do uprawiania turystyki kolarskiej.
Kolor znakowania: czerwony
Miejscowość początkowa: Chobienia (gm. Rudna)
Miejscowość końcowa: Ochla (gm. Zielona Góra)
Ważniejsze miejscowości na trasie: Grobowiec, Jakubów, Nowe Miasteczko, Kożuchów, Brzeźnica
Całkowita długość szlaku: 129 km