Założenie szlaku:
Szlak mający na celu połączenie wszystkich możliwych atrakcji przyrodniczych, historycznych, kulturowych i inicjatywy lokalnych zlokalizowanych w dolinie Odry. Szlak odry przedstawia różnorodność form życia w dolinie rzecznej oraz siedliska z nimi związane. Szlak Odry ukazuje dzieje i znaczenie historyczne rzeki Odry poprzez ukazanie śladów bytności człowieka oraz pozostałość i kultury materialnej. Szlak Odry ukazuje ludzi żyjących nad Odrą ich kulturę, tradycje i zwyczaje poprzez imprezy, produkty lokalne.
 
Ranga szlaku: krajowy
 
Kolor znakowania: niebieski
 
Całkowita długość szlaku: 1064 km
 
Przebieg szlaku na obszarze regionu legnickiego i Wzgórz Dalkowskich : ….. - MALCZYCE – Prochowice – Jurcz – Grzybów – Dziewin – ŚCINAWA – Lasowice - Przyborów – Buszkowice – Naroczyce - CHOBIENIA – Radoszyce –– Chełm – Orsk - Leszkowice – Kotowice - Wietszyce – Golkowice – Borków – Wojszyn – Zabornia – GŁOGÓW – Brzeg Głogowski – Czerna – Dobrzejewice – BYTOM ODRZAŃSKI – Kielcz – Stara Wieś – NOWA SÓL - ….
 
Więcej informacji o szlaku: