Tomasz Pereta
Legnicki Ruch Rowerowy
ul. Korczaka 17 , Legnica

Robert Pirecki
PTTK oddział Zakładowy Huta Miedzi
Klubu Turystyki Kolarskiej EKORAMA
ul. Złotoryjska 194 , Legnica

Janusz Jasiński
Ludowy Klub Sportowy "LEGROL"
ul.Korczaka 17 , Legnica
 
Edward Wiśniewski
PTTK oddział w Legnicy
Rynek 27, Legnica

Rafał Plezia
Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"
ul.Wrocławska 41 , Legnica
 
Grażyna Zywer
Klubu Kolarstwa Górskiego ZYWER
ul.Górnicza 1 , Legnica
 
Marek Śledź
Koło Rowerowe "BICICLETTA"
Legnica
 
Robert Kropiwnicki
Agencja Rozwoju Regionalnego "Arleg"
ul. Macieja Rataja 26, Legnica