Zlot Co Sobote Wsiądź na Rower - 15-04-2008
Co Sobotę Wsiądź na Rower

 ZLOT

„Co sobotę wsiądź na rower”

informacja

organizator:

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej

przy współpracy: Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce i sołtysa wsi Raszówka

 

Patronat:

Zarząd Powiatu Lubińskiego

 

Cele imprezy:

 • poznanie walorów przyrodniczych Powiatu Lubińskiego,

 • popularyzacja turystyki kolarskiej jako jednej form czynnego wypoczynku,

 • nawiązywanie nowych kontaktów między uczestnikami zlotu,

 •  

Termin zlotu:

19.04.2008r.

 

Miejsce i czas startu:

Dowolne

 

Miejsce spotkania uczestników zlotu:

Raszówka – przy ognisku obok Gminnego Ośrodka Kultury; godz.11.00 – 12.30,

 

Zgłoszenia i wpisowe:

Zlot odbywa się bez wcześniejszych zapisów i udział w nim jest bezpłatny

 

Obowiązki uczestników:

 • członkowie PTTK podlegają ubezpieczeniu od NW i OC zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniach Sekretarza Generalnego PTTK, obowiązek ubezpieczenia pozostałych uczestników spoczywa na zainteresowanych,

 • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, Karty Turysty, regulaminu zlotu i regulaminu GOK w Raszówce,

 • posiadanie sprawnego roweru, wyposażonego zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

 • posiadanie mapy Powiatu Lubińskiego.

 

Postanowienia końcowe:

 • młodzież do lat 18 może wziąć udział w zlocie tylko pod opieką osoby pełnoletniej,

 • organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zlotu osobom trzecim i na odwrót,

 • uczestnik zlotu ponosi prawną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy,

 • impreza odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na pogodę,

 • w wyżywienie i napoje uczestnicy zaopatrują się we własnym zakresie,

 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

Wszystkim uczestnikom zlotu życzymy wspaniałej pogody i niezapomnianych wrażeń